KHUYẾN MẠI MAZDA LÊN ĐẾN 65 TRIỆU ĐỒNG THÁNG 02/2016

Chương trình ưu đãi lên đến 65 triệu đồng dành cho các khách hàng mua xe Mazda từ ngày 22/02/2016

Mẫu xe

Giá bán

Tháng 02/2016
(VNĐ)

Gói ưu đãi

Tháng 02/2016

 

Tổng giá trị ưu đãi (VNĐ)

Mazda2 1.5L sedan 609.000.000

Ưu đãi giá + Tặng bảo hiểm 7 triệu đồng

42 triệu
Mazda2 1.5L hatchback 669.000.000 57 triệu
Mazda3 1.5L hatchback 739.000.000 42 triệu
Mazda3 1.5L sedan 719.000.000 Ưu đãi giá + Tặng bảo hiểm 7 triệu đồng + Tặng cánh hướng gió 37 triệu
Mazda3 2.0 sedan 849.000.000 Ưu đãi giá + Tặng bảo hiểm 8 triệu đồng + Tặng cánh hướng gió 38 triệu
Mazda CX-5 2WD 2.0L F/L 1.039.000.000 Ưu đãi giá + Tặng bảo hiểm 11triệu đồng 31 triệu
Mazda CX-5 2WD 2.5L F/L 1.069.000.000 Ưu đãi giá hoặc tặng bảo hiểm 11triệu đồng 11 triệu
Mazda CX-5 AWD 2.5L F/L 1.098.000.000 11 triệu
Mazda6 2.0L 965.000.000 Ưu đãi giá + Tặng bảo hiểm 11triệu đồng 58 triệu
Mazda6 2.5L 1.119.000.000 58 triệu
Mazda BT-50 MT 2.2L F/L 669.000.000 Ưu đãi giá + Tặng bảo hiểm 7 triệu đồng + Tặng nắp thùng Canopy 49 triệu
Mazda BT-50 AT 2.2L 679.000.000 49 triệu
Mazda BT-50 AT 2.2L F/L 695.000.000 29 triệu
Mazda BT-50 AT 3.2L 759.000.000 Ưu đãi giá + Tặng bảo hiểm 8 triệu đồng + Tặng nắp thùng Canopy 65 triệu
Mazda CX-9 1.855.000.000 Ưu đãi giá + Tặng bảo hiểm 18 triệu đồng 65 triệu
Tóm tắt về chương trình khuyến mại Mazda tháng 03/2016:
+ Khuyến mại Mazda 2 lên đến 57 triệu đồng
+ Khuyến mại Mazda 3 lên đến 42 triệu đồng
+ Khuyến mại Mazda 6 lên đến 58 triệu đồng
+ Khuyến mại Mazda CX5 lên đến 31 triệu đồng
+ Khuyến mại Mazda BT50 lên đến 49 triệu đồng
+ Khuyến mại Mazda CX9 lên đến 65 triệu đồng
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *